Z kroniky Včelné díl VI – Jarní směny

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Jarní směny

Úklid veřejných prostranství a některé práce v Mateřské škole se zajišťují o jarních směnách, na které jsou občané zváni agitačními dvojicemi. Účast je průměrná, spíše slabší dle přízně počasí. Hodně odpracovaných hodin připadá na úklid v okrajové části lesa.