Z kroniky Včelné díl VI – X. plenární zasedání

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

X. plenární zasedání

Na závěr roku sešli se poslanci NV ku svému X. plenárnímu zasedání, které zahájil a vedl s. JUDr. Vavroch, tajemník MNV. Byl diskutován plán práce na rok 1983 se zaměřením až do roku 1985 v základních bodech. S. Pícha navrhuje, aby úprava prostorů - zahrady při nové mateřské škole, byla zařazena do rámce neinvestičních akcí "Z" při dotaci sdružených prostředků některých podniků a za účasti pracovních brigád z řad členů místních organizací a občanů.