Z kroniky Včelné díl VI – Socialistický závazek plnění

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Socialistický závazek plnění

Na investiční akci byl uzavřen závazek pro rok 1982 na 11.940 hodin, odpracováno 18.525 hodin, z toho zdarma přes 2.800 hodin. V neinvestiční akci zněl závazek na 910 hodin, odpracováno 1.450 hodin. V této akci byla obnovena omítka budovy pohostinství, oprava střechy této budovy a úprava některých komunikací.

Svůj referát zakončil poděkováním všem občanům, funkcionářům, všem organizacím NF a poslancům NV, kteří se podíleli na práci při plnění social. závazku, za obětavou spolupráci. A uzavírá:

"Věřím, že i v příštím roce se všichni občané aktivně zapojí do veřejného života naší obce a pomohou tak dále budovat naši socialistickou společnost."