Z kroniky Včelné díl VI – Rozpočet plnění

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Rozpočet plnění

 Plnění rozpočtu MNV:

---------------------------------------------------------------
Příjmy za rok 1982 v Kčs       Rozpočet   Skutečnost
Nájem pozemku              --      1.150 
Stočné /kanalizační popl./       4.000     1.470
Mat. škola - stravné          51.000     56.900
Nájemné - kultura                   2.640
Vnitřní správa             1.000      -- 
Drobné provozovny                   5.950
Nájemné                17.000     14.664
Stavebnictví: parcely          6.000     55.500
Daň zemědělská             3.400      924
Daň z příjmu              2.000     3.473
Daň domovní              44.000     45.743
Správní poplatky            1.400     1.950
Poplatky ze psů             3.600     3.660
Správní poplatky            1.400      600
Převody z FRR - akce "Z" MŠ      324.000    849.342
Ostatní účelové převody               135.750
Převody ze SP na akci "Z"               3.054
Pokuty                          750
Ostatní nahodilé příjmy                3.520
Ostatní poplatky a úroky                 110 
      Celkem           457.000   1,187.150
Dotace ONV              143.000    147.200
Účelové prostředky                  199.000 
      CELKEM příjmy       600.000   1,533.350
      ================================================= 
Účelové prostředky byly použity na dokončení výstavby
nové mateřské školy a jejího vybavení.

          VÝDAJE MNV za rok 1982: 
          v Kčs      Rozpočet   Skutečnost
Vodní hospodářství           5.000    111.580
Doprava - komunikace         12.000     33.753
Školství - MŠ            100.000    229.158
Kultura - knihovna, KD        35.000     18.507
Vnitřní správa            21.000     54.042
Práva a sociální věci         22.000 +17.000 42.183
Místní hospodářství          81.000
 Drobné provozovny                 10.098
 Veřejné osvětlení                 89.668
 Odvoz dom. odpadu - popele             17.878
Akce "Z" nová mat. škola       324.00     852.397
                           69.485
      Celkem VÝDAJE       617.000   1,528.749
      ================================================
Výsledek hospodaření: Kčs 4.601 

Z drobných provozoven zůstává toliko holičství a kadeřnictví, kde pracuje s. Přemilová Helena. Provoz je na dobré úrovni, je hojně navštěvován a oblíben.

Nákladní automobil NV byl svého času hojně využíván pro potřeby stavebníků v obci a doprava přinášela NV slušný zisk. Při stavbě nové MŠ byl tento vůz plně využit. Vozidlo potřebuje opravy a provoz vázne pro nedostatek nafty a řidič v trvalém pracovním poměru by se prostě neuživil. Vypomáhá důchodce s. Petr.