Z kroniky Včelné díl VI – Provozy - holičství a autodoprava

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Provozy - holičství a autodoprava

Z drobných provozoven zůstává toliko holičství a kadeřnictví, kde pracuje s. Přemilová Helena. Provoz je na dobré úrovni, je hojně navštěvován a oblíben.

Nákladní automobil NV byl svého času hojně využíván pro potřeby stavebníků v obci a doprava přinášela NV slušný zisk. Při stavbě nové MŠ byl tento vůz plně využit. Vozidlo potřebuje opravy a provoz vázne pro nedostatek nafty a řidič v trvalém pracovním poměru by se prostě neuživil. Vypomáhá důchodce s. Petr.