Z kroniky Včelné díl VI – Vybavení školky

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Vybavení školky

Několik slov o vybavení školky: jídelna, lůžková část a místnost pro hry jsou rovněž uspořádány v dokumentaci. Vytápění a přípravu teplé vody obstarává elektrokotelna, která tvoří samostatnou budovu areálu. Byla postavena jako první budova v celé zástavbě. Má 8 nádrží-boilerů na akumulaci teplé vody, z nichž 7 slouží pro vytápění místností, 1 boiler dodává teplou užitkovou vodu. příkon tohoto zařízení je úctyhodný: za 1 provozní hodinu 2546 KW hod. Každý boiler má 3 topné vložky po 16 KW příkonu, z nich jen 2 jsou v provozu, třetí zůstává v rezervě. K tomu další spotřebiče.

V zadní části zástavby při lese je umístěna jeslová třída pro děti do 2 let. Střed zabírá prádelna, sušárna a žehlírna a byt správce. V druhé části spojovacích chodeb je ředitelna, kuchyně, sklady, šatny, umývárny a kancelář vedoucí stravování. Menší parkoviště pro příjezd vozidel je při budovách ukončeno rampou pro skládání zboží.

Jídelna, společenská místnost s venkovním balkonem pro hry dětí, sociální zařízení a lůžkové zařízení je situováno v dvoupodlažní části předního traktu. Jídelna se stolky slouží též dětem jako učebna při malování a předškolní výuce. Část místnosti je uspořádána pro hry dětí a vybavena příslušným zařízením a pomůckami. Nechybí ani televizní přístroje v obou podlažích. Přízemní sály jsou určeny pro děti od 2 do 5 let, další třída v prvém patře je vybavena pro předškolní výchovu pro děti od 5 let.

Přihlášeno je 70 dětí, v průměru dochází 60 dětí, z toho v této době 17 dětí je umístěno v jeselní třídě. Jesle pro ty nejmenší nejsou v provozu. Zaměstnáno je 5 učitelek, ředitelka, vedoucí stravování, kuchařka, 2 pomocnice při kuchyni, uklízečka, školnice.