Z kroniky Včelné díl VI – Rekreace

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Rekreace

V mimosezonní době přiděluje odbor ONV poukazy na týdenní rekreaci důchodců na návrh zdejší komise. V roce 1982 rekreovali se od 4.4. na zotavovně "Hrubá skála": Maxa Václav, Johaník Bohumil, Housková Růžena, Prokešová Alžběta, Hůlková Josefa a Zahrádková Marie.

Od 9.5. v zotavovně n.p. Svit, Gottwaldov ve Velkých Karlovicích /Slankovy Beskydy/: Petráková Marie, Kalkušová Marie, Drdáčková Magda, Housková Anna, Letfusová Ludmila, Sandholcová Rozalie, Petr František, Vavruška František a Čížek Arnošt. Pobyt přinesl osvěžení a zůstávají pěkné vzpomínky na nádherný kraj a pěkné zážitky v milé společnosti.

Od 5.11.1982 přidělena další rekreace v Mariánských Lázních pro tyto důchodce: Hála František, Hálová Kristýna, Pražáková Alžběta, Strouhová Albína, Cvejnová Josefa.

Tyto rekreační pobyty jsou též odměnou za dobrou společenskou práci a za brigádnickou pomoc v obci.