Z kroniky Včelné díl VI – Rok úcty ke stáří

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Rok úcty ke stáří

Tradiční "beseda s důchodci" uspořádána v tomto roce v rámci "roku úcty ke stáří" důstojnou slavností v sále Kulturního domu dne 4. prosince 1982 již odpoledne od 13.30 hodin. Neobvyklá účast více než 150 občanů převážně z řad důchodců vyústila v radostnou oslavu stáří "stáří s mladistvou poesií" radostnou myslí nad prožitými léty.

Kulturní vložky, recitace, písně a zábavné vložky přednesli herci divadla z Čes. Budějovic. Hrála hudba "Bouralka". Slavnostní pořad zahájila s. Krepsová, za Sbor pro občanské záležitosti při MNV. Krátce promluvil s. Kalkuš, s. Maxa a s. Čapek za MV NF - všichni vzpomněli zásluh důchodců, mužů i žen, při výstavbě naší obce, údržby veřejných prostranství, zeleně i květinových záhonů, jež krášlí naši obec. Vzpomenuto též nejstarších občanů - osmdesátníků z rodu Babků, s. Kronejsla a dalších. Občance s. Dvořákové Emilii, Lesní ulice čp. 119 - předal s. Kalkuš k jejím devadesátinám pamětní zápis a dárkový balíček.

Mezi důchodci je řada občanů, kteří si uchovali zdraví, životní elán a síly do doby zasloužilého odpočinku a kteří stále ještě pracují a věnují velkou část svého volného času výstavbě obce a veřejnému životu. Jejich další aktivitě přejeme dobrou životní pohodu při dobrém zdraví.

Bylo podáno občerstvení, párek, káva a zákusek a radostná nálada pokračovala v družné zábavě.