Z kroniky Včelné díl VI – Úpravy v obci - vodní nádrže

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Úpravy v obci - vodní nádrže

V kronice díl V. za rok 1978 zde píše kronikář Jiřička o bývalých vodních nádržích ve Včelné, které byly nutnou zásobárnou vody pro případ požáru. Rybník zvaný "Obecňák" v hoření části obce byl v roce 1977 upraven, dno zpevněno betonovými panely a upravena hráz, aby byla zajištěna čistota vody. Vodovodní vedení z této nádrže mělo poskytnout užitkovou vodu pro Kulturní dům. Nádrž v době větších dešťů měla jen málo vody, která se poznenáhlu ztrácela a rybník zůstal "na suchu".

Vinu na tomto nezdaru, ač jinak dobře myšlenému projektu, měla kanalizace, která přerušila přítok vod z výše položeného lesa, kde jsou i menší povrchové prameny vody. V lese zůstávají mokřiny, přítok vody do nádrže za dešťů je nepatrný a ostatní jde do kanalizace. Prohloubením rybníka bylo odstraněno nepropustné lože z hlíny a betonové desky nemohou vodu zadržet. Při různých akcích v Kulturním domě, byla voda dovážena cisternou.

Zavedením vodovodní sítě z vodojemů nad Včelnou ztratila uvedená "požární" nádrž zcela na významu a bylo rozhodnuto, aby panely byly vyzdviženy, uloženy na skladě MNV u prodejny a rybník se zaváží.

Obdobně pozbyl na významu i rybník "Bíňák" v ulici G. Sokolovského. Odsouzen rovněž na zavážku a v programu národního výboru je uvažován pro dětské hřiště.