Z kroniky Včelné díl VI – Vandalové

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Vandalové

Nepěknou visitku připravují nám "vandalové", kteří soustavně ničí jízdní řády při stanicích naší místní dopravy. Jde o soustavnou činnost a jízdní řády nevydrží ani týden. Zřejmě jde o skupinu "spiťáků", kteří v hostinci naberou bojového ducha a pak ničí vše, co jim přijde do cesty. Bude třeba větší spolupráce občanů - těch spořádaných, kterých je přec jen většina -, aby si těchto mladíků povšimli a další již zařídí příslušná uvedená komise NV.

Za stávajících poměrů nelze také bez určité záruky či dohledu vystavovat zápisy kroniky a některou dokumentaci. Použili jsme ve volebním období, jako ukázku činnosti národního výboru, přes 20 fotografií z dokumentace kroniky i s příslušnými zápisy na pěkných vývěskách v Kulturním domě. Celá expozice vhodně doplňovala volební ovzduší a mohla též i po této akci krátce posloužit k zajímavému nahlédnutí. Posloužila opravdu jen kratičce, než přišel "zájemce" a fotografie si přivlastnil. Nezbylo než vyhledat příslušné negativy a zpracovat vše znovu.