Z kroniky Včelné díl VI – Zahrádky

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Zahrádky

Na pomoc zemědělské výrobě, zahrádkářům a drobným chovatelům byly přiděleny zahrádky, převážně občanům z Čes. Budějovic. V úvahu přicházejí toliko pozemky o rozloze ca 1.360 m2 v blízkosti podniku Benzina. Pronajata rovněž zahrada za Místním národním výborem s ovocnými stromy za roční nájemné 5400.-.