Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Výkup parcel

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Výkup parcel

Výkup pozemků pro další zástavbu rodinných domků: Zástavba je určena v Dlouhé ulici a v ulici Nová, která je pokračováním ulice Lesní kolonie směrem k hlavní silnici. V Dlouhé ulici je projektována po západní straně řadová zástavba v zahradách domků při hlavní silnici. Po druhé straně zbývá jen několik parcel pro individuelní zástavbu.

Geodezie provádí zaměření a vytýčení parcel. V řadové zástavbě jsou parcely o výměře ca 3 ary, což pro zájemce není lákavé. Rovněž majitelé pozemků z převážné části vznáší námitky proti výkupu a odvolávají se na ONV. Jednání se protahuje a vzbuzuje nelibost a rozhořčení mezi občany. Zástavba je projektována v předpokladu, že domky při hlavní silnici budou postupem času určeny k demolici, zůstanou toliko zahrady. K zástavbě byl rovněž povolen pozemek - louka s. Vavrocha Fr., Včelná, ul. 5. května č. 42, parc.č. 285/3. Na části této parcely byla postavena prodejna Jednoty.