Z kroniky Včelné díl VI – Polní a lesní cesty

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Polní a lesní cesty

Nový spoj silniční ze Včelné na silnici z Čes. Budějovic do Římova má nahradit dosavadní polní cesty, které vedly pod Včelnou v polích pod viadukt železnice z Českých Budějovic na Horní Dvořiště a byly zrušeny v důsledku slučování pozemků do velkých ploch. Tyto polní cesty měly svoji poezii v kráse a pestrosti květeny i tiché pohody pohledu na obilné lány. Byly hojně používány na vycházky i jako nejkratší cesta do Roudného.

Rovněž v dřívější době používané lesní cesty vedoucí z horní části obce přes Vávrů kopec dovedly nás až na plavskou silnici, pozvolna, ale zákonitě zarůstají. Byly sice diskutovány mnohé dobré záměry - jeden z projektů uvažoval dokonale vyštěrkovanou cestu od domku s. Šandery do Plava - ale nic nebylo uskutečněno. Lesní správa sice občas naveze trochu štěrku v místech těžby dřeva pro odvoz, jinak těžká mechanizace, lesní traktory a nákladní vozy, doslova ničí hlubokými brázdami většinu měkých lesních cest. Tam se pak hromadí voda a líhnou se komáři. Budeme-li takto pokračovat a nevěnuje-li se údržbě lesních cest aspoň trochu péče na jejich údržbu, pak se zakrátko po našich lesích neprojdeme. O houbaření již nyní nelze dobře mluvit.

Vraťme se k nové silnici: je budována hlavně pro potřeby JIVAKu, jako spoj od vodních čistících stanic v Plavu a Vidově k vodojemu na Včelné. Provoz na této silnici vedoucí kolem naší nové mateřské školy, bude pravděpodobně omezen jen pro potřeby JIVAKu a Lesní správy. Nás pěších se toto omezení pochopitelně nedotýká. Spíše by nás potěšilo, kdyby trochu péče bylo věnováno lesní proluce při ropovodu vedoucím k n.p. Benzina, kudy možno dobře kráčet k řece Malši.