Z kroniky Včelné díl VI – Kulturní pořady

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Kulturní pořady

Kulturní akce vede předseda komise pro kulturu a školství s. Stanislav Pražák i když jsou pořádány některými organizacemi NF.

23. března 1982 pozval ČČK na přednášku o životosprávě vyššího věku "Jak žít ve stáří" přednáší MUDr. J. Furch v pohostinství Jednoty - účast 20 žen, 4 muži.

3. dubna: přednáška ČSŽ "Žena a společnost" účast 50 žen.

29. dubna: MO KSČ "Současná politika Vatikánu". Účast 48 občanů.

Květen pro děti: Loutkové divadlo s Kašpárkem a /ČSPO/

30.5. " film "Kocour v botách" a grotesky v pohostinství Jednoty na oslavu MDD. Uspořádala ŠKK a NF.

20. dubna: Svaz žen uspořádal v pohostinství Jednoty přednášku na théma "Psychologie stáří" v rámci "roku úcty ke stáří". Program vyplnili členové socialistické akademie JUDr. Jirků a JUDr. Novotná z Kamenného Újezda. Program měl velmi zajímavé a působivé uspořádání: Výklad JUDra Jirků byl proložen hudbou z magnetofonové pásky a recitací veršů Dr. Novotné. Pěkný obraz dokonalého vztahu společnosti k pozdním létům lidského života a jejich účelnému naplnění.

25. května: ČSŽ - přednášku s filmem "Stáří a pohybová aktivita"

14. června: ŠKK a Baráčníci - "Z pravěku jižních Čech". Přednášel Dr. Malkus, profesor historie, o prvním osídlení jižních Čech.

18. června: TJ Sokol - beseda ze zasloužilým mistrem sportu Pouzarem, účast 52 mladých sportovců.

29. července: ŠKK a KSČ - "Soudobá politika Vatikánu" další pokračování Lidové akademie politic. vzdělání.

9. srpna 82: ŠKK a Baráčníci: "Založení Čes. Budějovic"

27. až 29. srpna: "Magic Kelly" kouzelník Kellner ve 3 představeních v Kulturním domě obveseloval mládež i dospělé svými magickými kouzly.

21. září: ČČK - přednášku "Nemoci vyššího věku" přednášel JUDr. Rameš, přednosta diabet. odd. polikliniky Č. Budějovice. V poutavém podání nastínil životosprávu pozdního věku i let pokročilých a podal návod, jak různým potížím předcházet.

Říjen 1982: LA = Lidová akademie: "Současné úkoly světové politiky" a "Činnost náboženských sekt", Současný boj světového mírového hnutí.

16. listopadu: LA - Svaz žen: "Kriminalita mládeže" přednášel JUDr. Melichar z Čes. Budějovic.

11. října 1982: Baráčníci - "Husitství a jižní Čechy" V zajímavém podání vzpomenuto významných historických událostí doby husitské v jižních Čechách a vlivu husitství na další vývoj v našem kraji.

20. října: MŠ pro rodiče: vzdorovitost dětí a jiná ponaučení pro výchovu dětí. Účast 52 občanů.

23. listopadu: ČČK a ČSŽ: "Soužití dvou generací" Thema zahrnovalo řadu otázek z psychologie pro účastníky těžko přístupných.

Mateřská škola navštěvuje loutkové divadlo v Čes. Budějovicích, zoologickou zahradu na Hluboké n. Vl., různé programy pro děti pořádané kulturními a zábavnými spolky v Č. Budějovicích. Pravidelné jsou návštěvy dětí na Hvězdárně. Aspoň jedenkráte za měsíc jedou se koupat do krytého bazénu a učí se již od malička plavat.