Z kroniky Včelné díl VI – O jedné pozvánce k besedě

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

O jedné pozvánce k besedě

Sbor pro občanské záležitosti spolu s NV pozval na 1. července do pohostinství Jednoty zejména nové naše občany k informativní besedě o programu výstavby obce. Odesláno 127 pozvánek, přišlo 20 občanů, z toho pouze 3 noví osadníci. Taková účast ovšem nedala příležitost, aby přednesl svoji zprávu, v níž měl v úmyslu, mimo jiné, informovat a požádat je o větší angažovanost na společném budování obce. Zůstalo tudíž jen při prvém programu dle pozvánky.