Z kroniky Včelné díl VI – Beseda nad Kronikou

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Beseda nad Kronikou

Pro účastníky, většinou starší občany, byly články z kroniky o historii naší obce zajímavé a bylo o čem povídat. Ukázky z dokumentace vzbudily živý zájem a "beseda nad kronikou" naplnila všem účastníkům pěkný večer, učiněn prvý krok k chystaným oslavám dvoustého výročí založení Včelné.

Zájem o podobné besedy projevuje se též u mládežnických organizací a statě z naší kroniky zařadíme do přednášek v zájmových kroužcích ve škole v Boršově.

Kronika posloužila též jako studijní pomůcka k získání historických pramenů s. Loberšínerové a s oblibou se k našim záznamům vrací.

Oblíbené jsou besedy v Místní lidové knihovně: 29.3. pobesedovala s. Housková se žáky ZŠ z Boršova, také děti z Mateřské školy s oblibou si přijdou prohlédnout výstavky v knihovně a beseduje se k různým výročím. V květnu výstava knih "májové dny v literatuře" vzpomínky na osvobození s dokumenty z kroniky.