Z kroniky Včelné díl VI – Návštěva sovětských turistů

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Návštěva sovětských turistů

K výročí VŘSR uspořádána v MLK v listopadu výstava sovětské literatury a SČSP přivítal 10.11. skupinu sovětských turistů: 1 muž a 5 žen a v přátelské besedě vzpomněli osvobození Rudou armádou. Hosté si prohlédli naši novou mateřskou školku, zajímala je též i další výstavba naší obce, navštívili prodejnu Jednoty a přinesli květiny k pomníku Rudoarmějců. S našimi občany pobesedovali v pohostinství Jednoty.