Z kroniky Včelné díl VI – Místní lidová knihovna

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Místní lidová knihovna

Místní lidová knihovna zůstává stále důležitým střediskem kulturního života ovce, třebaže do těch místností nutno stoupat po strmých vysokých schodech. Knihovna je totiž umístěna v prvém poschodí pohostinství Jednoty. Čtenáři tvoří celou čtvrtinu všech obyvatel obce: 251 osob, z toho je ve stáří do 14 r. 106, od 16 r. jen 16 a zbytek osoby starší. Škoda, že stále není více zájmu o četbu u občanů středního věku. Máme sice radio a televizi, kniha však zůstane stále zdrojem nenahraditelného kulturního zážitku a poučení, jak tomu bývalo za našich mladých let. V četných rodinách najdeme soukromé knihovny, kde majitel shromažďuje své oblíbené autory. Veřejné knihovny pak tyto sbírky doplňují. V naší MLK máme 2.771 knih, přikoupeno bylo 249 knih v průběhu roku.


   počet návštěvníků v roce 1982:  2.391
   vypůjčených knih     "    6.658
     "    časopisů   "    4.072