Z kroniky Včelné díl VI – Zásobování obyvatel

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Zásobování obyvatel

Prodejní středisko Jednoty je dobře zásobováno. Dozorčí výbor koná pravidelné kontroly a dbá o plynulé zásobování obyvatelstva. Členská základna čítá 350 členů. V prosinci je vždy tradiční členská schůze s malým pohoštěním v pohostinství. Tam mají možnost občané přispět svými návrhy a připomínkami a přímo je projednat se zástupci Jednoty. Z členských podílů vyplácí Jednota restituce Kčs 25.- ročně.