Z kroniky Včelné díl VI – Úprava cen

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Úprava cen

K 1. březnu 1982 byly stanoveny nové ceny masa a masných výrobků. Zvýšeny ceny některých nedostatkových druhů masa a salámů v rámci regulace odbytu. Ceny méně žádaných druhů zůstávají beze změny.

Zvýšeny ceny alkoholických nápojů, některých druhů vín a tabákových výrobků.


Kýta vepřová       ze 40.- Kčs na 60.- Kčs
 "  "   s kostí    28.- "   46.20 " 
Vepřová pečeně       30.- "   46.- "
Krkovička          28.- "   43.- "
Vepřová plec        26.- "   36.- " 
 "  bůček         20.- zůstává beze změny.
Hovězí přední        17.-  "   "   "
 "  zadní       z 29.- Kčs na 46.- Kčs
 "  kližka        20.- "   22.- "
 "  roštěná       34.- "   55.- "
 "  svíčková       60.- "   90.- "
Svíčková balíčkovaná    40.-    97.- "

Uzené maso: plecko    z 32.- Kčs na 41.- Kčs
      pečeně     35.- "   51.- "
      krkovice    32.- "   47.- "
      kýta      47.- "   71.- "
    Šunka        70.- "  100.- "
    Salám šunkový    40.- "   60.- "
    Salám suchý     50.- "   60.- "
    Klobása       46.- "   52.- "

Některé další masné výrobky přeceněny koeficientem: 1.30 až 1.80. Rovněž tak jen malé zvýšení doznaly ceny drůbežího masa:


        kuřata Ia z Kčs 26.50 na 30.-
         "  IIa  "  23.- na 26.-
        husy Ia   "  26.- na 38.-
        kachny    "  28.- na 32.-
        slepice   "  19.- na 20.-

Zvýšeny ceny některých dovážených výrobků potravinářského průmyslu: masové konservy dle úpravy cen masa. sardinky - cena upravena ze 6.- na 8.-

Cena rýže zvýšena z Kčs 8.- na Kčs 16.-, aby její dovoz byl podstatně omezen. Při levné ceně byla hojně používána jako krmivo - /podřadné jakosti/.

U lihovin zvýšeny ceny rumu 0,5 l z Kčs 42.- na 50.-, vodka 20.- na Kčs 25.-

Ceny vín zvýšeny jen nepatrně v průměru o 10%.

Zvýšeny ceny tabákových výrobků, i když nelze předpokládat, že by toto zvýšení přineslo snížení spotřeby kuřiva a přispělo k omezení kouření vůbec, což by bylo žádoucí a prospěšné pro dnešní společnost.


   Sparta tvrdé balení za kus z Kčs 0.20 na 0.25
    "  s vložkou    "   "  0.30  0.35
   CS - filter      "   "  0.32  0.40
   Milde-Sorte      "   "  0.60  0.75
   Bridge BLR       "   "  0.39  0.50

Ke zvýšení dochází u cen inovovaných výrobků podniků, průmyslového zboží a zboží dováženého ze zahraničí.

Zvýšení cenové hladiny výrobků i potravin jest v současné době úkazem celosvětovým a musí se zákonitě projevit i na našem trhu.