Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Úpravy mezd a důchodů

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Úpravy mezd a důchodů

Zavedením nové soustavy plánovitého řízení hospodářství, které sleduje postupné snižování výrobních nákladů, růst produktivity práce, inovaci výrobků a oživení trhu u nedostatkového zboží, dává možnost růstu mezd, který by měl cenová zvýšení životních potřeb pokrýt.

Důchodcům starším s nízkými důchody dostalo se přídavku ve výši Kčs 100.- až 200.- a byli zvýhodněni v sociální péči. Důchodci starší 70 let neplatí jízdné v místní dopravě. U důchodů vyšších představuje zvýšení jen 30.- až 50.- Kčs a předpokládá jejich částečnou výdělečnou činnost.