Z kroniky Včelné díl VI – Vrtochy počasí jinde

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Vrtochy počasí jinde

Tání sněhu v prosinci a lednu 1982 způsobilo záplavy v povodí Visly v Polsku. Také na jihu Evropy, ve Francii a Italii /Lion, Benátky/ došlo po prudkých deštích k rozsáhlým záplavám. Povodňová vlna při tání sněhu zastihla i naše řeky, Berounku a sever Čech. Na Labi zastavila lodní dopravu.