Z kroniky Včelné díl VI – Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Výstavba rodinných domků

Dokončují se domky započaté ve výstavbě před léty. Kolaudovány:


čp. 413 Bína Ladislav a Jitka, Jiráskova ul.
 "  414 Hájek Josef a Marie, ul. V sídlišti
 "  415 Skupník Oldřich a Miroslava, Nová ul.
 "  416 Policar Stanislav a Anna, Dlouhá ul.
 "  417 Čížek Arnošt a Jana, Jiráskova ul.
 "  418 Ing. Princ Karel a Jitka, Dlouhá ul.
 "  419 Koudelka Jaroslav a Vlasta, Husova ul.
 "  420 Sádlová Jiřina a Dědeček Frant., Dlouhá ul.