Z kroniky Včelné díl VI – Místní doprava

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Místní doprava

Od 1. ledna 1982 nastupujeme do autobusů Místní dopravy s novými jízdenkami. O této změně je zmínka v naší kronice za rok 1981 zde. Nový způsob placení jízdného a nástup zadními dveřmi, případně i dveřmi středními u nových vozů, přispívá ke zkrácení nástupních časů a zlepšuje pracovní podmínky řidičů.