Z kroniky Včelné díl VI – Události u nás doma

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Události u nás doma

Již druhým rokem soustřeďuje se činost řady našich stavebních organizací a významných uměleckých pracovníků na přestavbě našeho Národního divadla. Znovuotevření je proponováno na listopad 1983 v den stého výročí otevření této naší první divadelní scény.

Pražský palác kultury byl v dubnu dějištěm vrcholného jednání našich odborářů. Desátého všeodborového sjezdu se zúčastnilo na osmnáctset delegátů a za účasti členů Federální vlády, Ústředního výboru KSČ, Národní fronty ČSSR a presidenta republiky stal se mohutnou manifestací za mír a plnění vládního programu.

V Praze schází se mládí celého světa: revoluční úlohu mládeže diskutuje XI. shromáždění SFDM, celostátní konference pionýrů koná se v období příprav na třetí sjezd SSM. V pražském Paláci kultury ve dvoudenním jednání 700 delegátů zastupujících milion členů ČSM diskutuje práci za uplynulé období a vytyčuje program organizací. V bratislavském Domě ROH jednají delegáti více než 580 tisíc členů Slovenského svazu mládeže. Vědomí všech je vedeno posláním:

"v mládí světa je naděje lidstva" !

V politické a hospodářské sféře měla velký význam setkání nejvyšších vládních činitelů států: v dubnu byla na oficielní přátelské návštěvě v Praze stranická a státní delegace Polské lidové republiky.

V červenci sešel se president s. G. Husák na Krymu se s. L. I. Brežněvem. V září navštívila ČSSR delegace libyjské republiky v čele s presidentem M. Kaddáfím. Nemalého významu měla návštěva naší delegace v Bulharsku, s. L. Strougala ve Finsku, Alžírsku a Tunisku. Přátelské pracovní setkání s. G. Husáka a s. E. Honeckera proběhlo v říjnu v Berlíně. V listopadu navštívil president ČSSR s. G. Husák představitele rakouské republiky. Významná je spolupráce ČSSR s Finskem, Maďarskou lidovou republikou. Sovětská vojenská delegace jednala v říjnu s našimi vládními a vojenskými představiteli.