Z kroniky Včelné díl VI – Sjezd odborů v Havaně

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Sjezd odborů v Havaně

Dosud nejrepresentativnější shromáždění v dějinách odborového hnutí se sešlo v únoru 1982 v hlavním městě Kuby - Havaně. Jednání X. Světového odborového kongresu se zúčastnily delegace 358 milionů pracujících. Tohoto shromáždění zúčastnil se včelenský občan s. Jan LOBERŠÍNER, předseda Krajské odborové rady v Čes. Budějovicích, jako člen 10ti členné delegace československých odborářů. Pro naši kroniku věnoval nám stručný popis zážitků z tohoto jednání a vzpomněl též X. všeodborového sjezdu v Praze. Jeho dojmy jsou zajímavé a poučné a v plném znění připojujeme jeho zápis v příloze kroniky. Vyjímáme: "Světový odborový sjezd prokázal, že kapitalismus a jeho nejvyšší stadium, imperialismus, v čele se Spojenými státy severoamerickými, se svojí politikou vůči lidstvu úplně degradovaly. Představitelé USA, společně s ostatními nadnárodními zbrojními monopoly, nesou plnou odpovědnost, za vystupňování horečného zbrojení, které by umožnilo prakticky v jediném roce řešit všechny problémy lidstva, negramotnost, hlad, bídu, hromadné nemoce, diskriminaci, prakticky až do roku 2100. Na druhé straně bylo poukázáno, že snaha dosahovat nejvyšší zisky vede k ničení hodnot, surovin i potravin a nepřihlíží k tomu, že více než 200 mil. dětí a téměř dvojnásobek dospělých ročně ve světě stále ještě umírá hladem." S povděkem kvitujeme a připojujeme se k výzvě "za solidaritu pracujících celého světa!"