Z kroniky Včelné díl VI – J. A. Komenský a stáří

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

J. A. Komenský a stáří

Po čtyřleté přípravě bylo Organizací spojených národů svoláno do Vídně Světové shromáždění k otázkám stáří. Zúčastnily se delegace 132 zemí světa s více než 2.000 delegáty. Bylo to vrcholné naplnění roku "úcty ke stáří".

Celý kulturní svět vzpomíná letos 390. výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského. Jeho "Didaktika" připomíná na mnoha místech velmi moderní preventivní zdravotnické zásady. Jejich realizace i v dnešním životě, naplňuje letošní heslo "Světového dne zdraví" a učí i dnes, jak zachovat "Život létům!"