Z kroniky Včelné díl VI – L. I. Brežněv

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

L. I. Brežněv

Generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS, předsedovi presidia Nejvyššího Sovětu SSSR Leonidu Iljiči Brežněvovi byla ve Velkém kremelském paláci dne 19. prosince 1981 slavnostně předána k jeho 75. narozeninám vysoká vyznamenání ČSSR, BLR, MLR, MoLR, NDR a RSR. Těšil se stále ještě dobrému zdraví a rázně kráčel v čele Sovětů leninskou cestou.

Za necelý rok, dne 10. listopadu 1982 překvapuje svět zpráva, že L. I. Brežněv zemřel. Lid Československa zachová jej v milé paměti.

Novým generálním tajemníkem ÚV KSSS a předsedou prezidia Nejvyššího Sovětu byl zvolen Jurij Andropov.