Z kroniky Včelné díl VI – Oslavy MDŽ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Oslavy MDŽ

Oslava Mezinárodního dne žen se koná pod patronací MNV, MV NF a VO KSČ za přispění všech našich organizací. V sobotu 6. března již od 14 hodin scházeli se účastníci v Kulturním domě. Účast asi 200 občanů. Zahájil s. Stanislav Pražák. Zábavná vložka patřila dětem z Mateřské školy. Další pořad básní a písní k oslavě žen a maminek přednesly děti ZDŠ z Rožnova. Za Radu MNV blahopřál a poděkoval ženám za jejich pomoc pro rozkvět naší obce tajemník MNV s. JUDr. Fr. Vavroch. Ženy - jako vždy - se ukázaly dobrými hostitelkami a postaraly se o zdárný a radostný průběh zábavy při doprovodu kapely SM a reprodukované hudby. Děti Mateřské školy připravily pro ženy malovaná přání s pěknou výzdobou a ukázkou svého umění.