Z kroniky Včelné díl VI – Oslavy VŘSR

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Oslavy VŘSR

Oslavy VŘSR byly součástí veřejného plenárního zasedání MNV, o němž je zmínka na str. 135. Pozvání na pátek dne 5. listopadu.

V neděli 7. listopadu pozvány děti na lampionový průvod, který je tradiční součástí této oslavy. V 17 hodin vyšel od budovy MNV, zastavil se u památníku padlých vojínů v první a druhé světové válce, u nichž, po krátkém projevu, položeny věnce. Pro děti uspořádán ohňostroj.