Z kroniky Včelné díl VI – ČČK

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

ČČK

MO Českého červeného kříže získala 4 nové dárce krve. V kulturní činnosti uskutečněny 3 přednášky za účasti 30 členů a veřejnosti. Ve spolupráci s dalšími organizacemi uspěly členky ve sběru bylin a sena a mají svůj podíl při brigádách na stavbě nové mateřské školy.