Z kroniky Včelné díl VI – Zájmové organizace ČSŽ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Zájmové organizace ČSŽ

MO Českého svazu žen uchovává si svoji aktivitu, jež jim byla vlastní i v minulých letech. Celý rok 1982 probíhal v závěrech Světového kongresu žen v minulém roce. Jejich účast při dokončovacích pracích na nové mateřské škole byla zvláště platná. Úpravy prostranství a úklid po řemeslnících vyžadoval mnoho času a obětavosti. Pro děti, které v roce dokončily docházku do mateřské školy, zakoupily ženy 20 knih. Na podzim z bohaté úrody ovoce připravily 78 lahví kompotů a 80 kg ovoce dáno zdarma na uskladnění pro mateřskou školu. S. Alžběta Prokešová navštěvuje při různých příležitostech mateřskou školu a poutavým způsobem beseduje s dětmi o svých zážitcích. Uspořádaly svoji oslavu MDŽ, při které poutavě vyprávěla o Sovětském svazu a Kongresu žen s. Švecová. Šest bezpartijních členek výboru začalo navštěvovat tříletý cyklus politického školení při SAK.

S. Marková pomohla při přípravě dětí ze ZŠ v Boršově na celookresní soutěž "mladý zdravotník" v které se umístily na 4. místě. V listopadu navštívily s dětmi divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. Organizovány společné návštěvy plaveckého bazénu a sauny v zimních měsících.

V rámci kulturní činnosti organizovaly řadu přednášek, jak bylo již v přísl. stati uvedeno. Navštívily divadlo v Praze v Karlíně a modní přehlídku v obchodním domě "GUM". Velmi zdařilá byla beseda o umění s malířkou s. Puchnerovou.

V roce 1982 odešly v plném stáří 3 členky, 2 nové získány. Organizace má 105 členek. Prostě jak vidno: ženy mají výdrž a vedou v každém směru a proto jim fandíme! Věříme, že si svůj elán udrží nadále!