Z kroniky Včelné díl VI – SČSP

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

SČSP

Svaz československo-sovětského přátelství má v místní organizaci 60 členů většinou z řad starších občanů. Odbočka se podílí na všech akcích NF, každým rokem organizačně zajišťuje oslavy VŘSR a amplionový průvod s ohňostrojem. Výroční členská schůze se konala v květnu a zvoleni noví členové výboru: předseda Karel Princ, místopředseda Vítovec Jan a další.