Z kroniky Včelné díl VI – ČSPO

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

ČSPO

Požárníci mají 90 členů, většinou tvoří mladí lidé. O technické vybavení pečuje s. Hanetšleger. V soutěži mladých požárníků na celostátní soutěži "Plamen" v Trocnově dne 27.10. se jim příliš nedařilo. 18. října organizovali turistický výlet: vlakem do Loučovic, odkud pěšky přes Čertovu stěnu do Vyššího Brodu. Odtud vlakem zpět.