Z kroniky Včelné díl VI – SSM

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

SSM

Svaz socialistické mládeže doplňuje v místní organizaci svůj výbor náhradou za členy odcházející do vojenské služby. Předsedkyně Fraňková Dagmar a místopředseda Karel Hošek. Jejich schůzky u táboráku patří i ostatní mládeži a v čilých debatách je vytvářen program kolektivu a jeho soudržnost. Mimo jiné organizovali besídku pro děti z mateřské školy dne 11. prosince v sále Kulturního domu. Program sestavili členové SSM, děti zaujala na dovršení dobré a veselé nálady pohádka v provedení divadelního souboru z Ledenic. Pěkný, vydařený večer, jaký by zasloužil pokračování.