Z kroniky Včelné díl VI – TJ Sokol

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

TJ Sokol

Tělocvičná jednota "Sokol" má k 31.12.1982 133 členů včetně žactva. Z toho 58 dospělých, 18 důchodců, 57 žáků a žákyň. I přes nárůst nových členů, poklesla členská základna oproti roku 1981 o 12 členů.

Předseda zůstává s. Boh. Urban, zastupuje s. Frant. Vavroch. Oddíly: kopaná muži hrají ve 3. třídě, zatím na prvém místě a je tudíž naděje vrátit se do vyšší třídy.

Metaná: hraje se jen pod vedením krajského orgánu na víceúčelovém hřišti. Vedoucím této krajské organizace je dřívější předseda MNV s. Bedřich Houska, který se o zavedení této činnosti u nás zasloužil. Po jeho odchodu z funkce předsedy MNV tento sport u nás upadal.

ZRTV: ženy cvičí pravidelně a s dobrou účastí. Děti přicházejí rovněž s radostí u vědomí, že se vydovádí a že "ve zdravém těle je zdravý duch!" Muži jsou bohužel bez zastoupení. Na jejich omluvu jen tolik, že naplňují řady fotbalistů a připadá jim v posledních letech mocný úkol na stavbě nové MŠ.

Rekreační odbíjená a někdy i nohejbal hraje se v letním období na hřišti pro metanou a postupně dochází větší obliby.

V činnosti zůstává na závadu nedostatek finančních prostředků, neboť chybí příjem za ubytovnu, kde v průběhu sezony umístil Čedok řadu zájemců. V přechodné době byli v těchto prostorách ubytováni učni. V důsledku nedostatku vody ubytování zrušeno. Na závadu je stále též okolnost, že se nedaří vystěhovat s. Chaloupku, který má byt v areálu Sokolovny a odmítl práce v ubytovně vykonávat. Jednání se vleče již řadu let, v naší kronice byla již o tom zmínka.

TJ poskytla své zařízení a vybavení pro rekreační sport i nečlenům a ostatním organizacím NF, ovšem bez konkretní dohody o spolupráci s dalšími organizacemi, neboť v důsledku omezených finančních prostředků nelze zatím uvažovat o výraznějším rozšíření pomoci ze strany TJ.

Potěšující je, že se podařilo stabilizovat trenerský, cvičitelský i funkcionářský aktiv v celé TJ, zvláště u mládežnických družstev. Přejeme zdejší TJ podstatné rozšíření členské základny!