Z kroniky Včelné díl VI – SPOZ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti spojuje svoji činnost s ostatními organizacemi zejména pak v oboru sociální starostlivosti. V roce 1982 přivítáno do života v naší obci 11 nových mladých občánků. Jejich fotografie s maminkami - najdete v pamětní knize Sboru. Slavnost vítání 27.11.1982.

V doplňkové péči o důchodce a osoby přestárlé věnována pozornost: 6 občanům, kteří v roce 1982 dokončili svých 75 let, z toho 4 ženy, 6 občanům osmdesáti-letých z toho byly též 4 ženy.

85 let se dožívá s. Jungwirtová z čp. 57 a s. Babková Ludmila, ul. 5. května čp. 45.

90 let se dožívá s. Dvořáková Emilie, Lesní ul. čp. 119. K jejímu jubileu blahopřáno na besedě s důchodci, jak popisujeme zde.

Dne 1. července 1982 oslavili manželé Sarauerovi, Withanova ul. čp. 163 svoji zlatou svatbu. Obdrželi dárek, vkusný potravinový balíček za Kčs 100.-.

Ještě stojí za zmínku, že v obci máme 18 důchodců narozených do r. 1900, a 81 důchodců narozených od roku1900 do r.1910, tedy ve stáří přes 70 let.

Na doplňkové péči vyplaceno za rok 1982 Kčs 22.000.-