Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Zahrádkáři

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Zahrádkáři

Místní organizace Českého svazu zahrádkářů má na Včelné 29 členů. Je to málo k tomu, aby činnost mohla být podstatně rozšiřována. V programu stále zůstává dokončení a vybavení vlastního objektu, kde by byl soustředěn výkup zahrádkářských produktů, moštárna a pod. Zatím tento stánek slouží jen jako skladiště průmyslových hnojiv.

V běžném roce byli členové spolku zainteresováni na výstavbě nové MŠ, kde měli závazek 500 hodin, který byl překročen. Za toho stavu na výstavbu vlastního stánku nebylo času. Jako léta dřívější, obstarávali členové spolku pro Jednotu, LSD, Týn n.Vl. výkup ovoce v jejich provozovně u Babků.

Vykoupeno:


 189.50 kg angreštu      á Kčs 6.- Kčs 1.137.-
 313.20 kg rybíz černý       12.-  "  3.758.40
 169.20 " rybíz červený       6.50 "  1.099.40
  28.90 " borůvky         16.-  "   462.40
2.406.10 " třešně II         5.50 " 13.233.40
 239.40 " třešně N         4.-- "   957.60
  5.80 " višně           9.-- "   52.20
  38.-- " švestky N         1.20 "   45.60
7.114.-  " jablka padaná       0.80 "  5.691.20
3.901.-  "  "   "        0.50 "  1.950.50
7.626.-  "  "   "        0.70 "  5.338.20
4.498.-  "  "   "        1.-- "  4.498.--
                   -------------------
        Výkup celkem za:     Kčs  38.223.90
        ----------------------------------------

Z toho jablka padaná celkem 23.139.- kg za Kčs 17.477.90. Borůvky v tomto roce se neurodily.

Padaných jablek bylo možno vykoupit mnohem více. Jednota však neodvážela vykoupená množství, jablka uložená v pytlích v uzavřené místnosti zůstala skladem až 3 týdny a z poloviny shnila. Bylo nutno zásilky přetřídit a sklad vyčistit.

Úroda ovoce, zvláště pak jablek, byla toho roku nadměrná a jest jen litovat, že náš zpracovatelský průmysl neměl rezervy ve svých kapacitách, aby mohl ovoce zpracovat. Při tom v domácnostech se pilně vyráběl mošt a sušily se křížaly. Váznul i výkup prvotřídních jablek, distribuce postrádala pružnost a chyběly skladovací prostory. Podnik zelenina vykupoval jednou, neb dvakráte v týdnu a tak se vytvářely nekonečné fronty u výkupu. Našli se i pěstitelé, kteří nabízeli ovoce zdarma.

Byl žalostný pohled na zahrady, kde pod stromovím zůstalo spousty ovoce ležet ještě o vánocích až do jara. Naskýtá se otázka "kde máme hospodáře?" Vždyť v dřívější době bylo vždy sklizeno a vlastně uklizeno též! Ovoce se dá též zkrmovat, případně sušit a pod. Ale na trhu ani v prodejnách se sušené ovoce neobjevilo, jen sušené švestky ale z dovozu za pěknou cenu: 50 dkg za Kčs 20.-.