Z kroniky Včelné díl VI – Baráčníci

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Baráčníci

"Obec baráčníků" jak zní správný název, má u nás na Včelné 80 členů. Nejstarším a jedním ze zakládajících členů je soused Kroneisl František, který v roce 1983 dovrší svých 90 let. Je tradičním a dobrým zvykem, že na rozcestí starého a nového roku se scházejí v bohaté účasti, aby rekapitulovali svoji činnost a vytýčili svůj další program.

V roce 1982 konáno 11 sousedských sedění a 1 výroč. shromáždění. Účast zdejších krojových skupin nechyběla při slavnostech v sousedních Obcích. Navštívili ples v Čes. Krumlově, župní ples v Čes. Budějovicích a bohatá účast krojovaných skupin zastupovala zdejší obec v Čes. Krumlově na slavnosti 50. výročí založení tamní obce. V Kamenném Újezdě byli na výroční slavnosti v krojích s majkou a praporem a čtveřice mladých sousedů a tetiček předvedla českou besedu.

U nás pořádali "staročeský bál" a "pomlázkovou zábavu", přednášky o historii jižních Čech a zájezd na "Safari" do Dvora Králového.

Na poslední cestě vyprovodili souseda Kočera, tetičku Loudovou, Gramanovou a Novákovou.

Udržují krojovou tradici, mezi členy i ostatními Obcemi baráčníků je tradiční soudržnost, přátelství a radostná spolupráce. Snad více napoví píseň, kterou si při svých shromážděních rádi zapějí:

"Baráčník být, to má je slast,

milovat vždy svou drahou vlast!

Já rád vždy dám, co mého jest,

bych zachoval svých předků čest.

Ty Čechy mé, vlast předrahá

je Baráčníků otčina.

Úkol náš jest čestným vždy být,

vždy darovat, kde nutno jest,

by rád vždy Čech tu v Čechách žil,

by blahobyt vždy u nás byl.

Ty Čechy mé, vlast předrahá

je Baráčníků otčina.

Nuž spojme se v železný kruh,

při dobrých srdcích stojí Bůh! "