Z kroniky Včelné díl VI – Plesová sezona

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Plesová sezona

Dařilo se nám pracovat a postavit pěkný kus prospěšné práce a s chutí dovedli jsme se i bavit a tančit:

8. ledna ples TJ. Sokola přinesl i finanční příspěvek do pokladny Tělocv. jednoty.

16. ledna ples ČSPO přivedl mladé požárníky z okolních obcí. Hrála "Březovanka"

30. ledna "ples žen" s bohatou tombolou v pěkně vyzdobeném sále KD. Hrála "Rozvařilka".

20. února taneční zábava Baráčníků v krojích.

21. února Dětský karneval s bohatým programem pro děti opět v nových maskách!

12. března "Josefovská zábava" uspořádal Svazarm.

11. dubna "Pomlázková zábava" Baráčníků.

24. dubna Jarní zábava mládežníků - uspořádal SSM.

29. května "májová veselice" ČSPO. Mladí požárníci se dobře bavili, když před tím 15. května se vypravili na turistický výlet do Netřebic. Vše dobře dopadlo!