Z kroniky Včelné díl VI – 150 výročí koněspřežky

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

150 výročí koněspřežky

V tomto roce si připomínáme 155. výročí zahájení částečného provozu zkušebního a 150-leté výročí zahájení pravidelné dopravy na Koněspřežní železnici z Čes. Budějovic do Lince.

O historii této stavby byly vydány knižní publikace "Začalo to koněspřežkou" a v poslední době brožurka "Po stopách koněspřežky". K uvedeným výročím upravil náčelník stanice Včelná s. Jan Lažanský v prostorách čekárny nádražní budovy zajímavou výstavku s originálními fotografiemi zachovalých zbytků této dráhy. Expozice fotografií měla slovný doprovod a byla vkusnou výzdobou i zajímavou a ponaučnou připomínkou historie naší dráhy. Se svým kolegou celou trasu prošel mnohokráte. Jeho laskavostí máme v přílohách naší kroniky část těchto originálních snímků.

Zachovalé části původního drážního tělesa s mnoha dalšími provozními objekty byly prohlášeny za "národní kulturní technickou památku". Jest jen politovat, že mnoho z této památné stavby bylo v průběhu let poničeno.