Z kroniky Včelné díl VI – Družba se sovětskými turisty

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Družba se sovětskými turisty

Ještě několik zajímavých poznatků z československo-sovětské družby i když se popis události poněkud vymkne z rámce včelenských událostí. Popud k těmto řádkům poskytla kronikáři včelenská občanka pí Alena ŽONDECKÁ, rodačka z Plzně. Její manžel - o 26 roků starší - strojní inženýr, byl rodák z Ukrajiny a přišel do ČSR ve dvacátých letech. Jmenovaná bydlí ve vilce v Lesní kolonii a kromě mateřštiny mluví perfektně rusky, neměcky a částečně francouzsky. Příležitostně vypomáhá v Čedoku jako externí průvodce zahraničních turistů v naší republice. V listopadu r. 1982 byla pověřena doprovodem skupiny sovětských turistů z Lipecka. Její zážitky popisuje takto:

"Skupinu jsem převzala v Praze, kde jsme se zdrželi 3 dny. Zúčastnili jsme se ještě s šesti sovětskými skupinami družebního večera v rámci ČSSP v hotelu Intercontinental v Pařížské třídě. Byl to večer velmi zdařilý.

Po prohlídce Prahy jsme odjeli do Brna a byli jsme rovněž hosty v Oslavanech u skupiny přátel členů pobočky ČSSP. Rodiny si turisty rozebrali a přijali je do svých domovů. Družba vyzněla k radostné spokojenosti a všichni se rozcházeli s těmi nejlepšími pocity.

Další náš program nás vedl do Nízkých Tater a Dämenovských jeskyní. Konečná stanice byla v Košicích, odkud jsme se po srdečním rozloučení rozjeli všichni do svých domovů.

Skupinu tvořili většinou metalurgové z hutního závodu poblíž Voroněže, velmi milí lidé a korespondence, která mě dochází, svědčí o dobrém přátelském vztahu, který byl mezi námi navázán.

Turistům se v naší vlasti velmi líbilo a obdivovali ji. Když jsem jím říkala, že jsme proti nim jen malá zemička, řekla mi jedna účastnice zájezdu: "Je malá, ale vydá za velkou!"

Obdiv všech patřil zejména Slovensku, jeho krásám a výstavbě komunikací, vesnic i měst i průmyslových závodů. V dokumentaci je snímek účastníků. S upřímným díkem s. Žondecké, tlumočíme její zážitky jako vzor srdečných lidských vztahů obou přátelských národů, s přáním, aby toto přátelství dále rostlo a sílilo v porozumění a plodnou spolupráci obou národů!