Z kroniky Včelné díl VI – Vzpomínka na zemřelé

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979-83

Vzpomínka na zemřelé

Na konci roku vzpomeňme těch, s nimiž jsme se na vždy rozloučili.
Jsou to naši občané:


8.1.1982 Opekar Jiří, Hraniční č.259    ve stáří 46 let
3.1.  Pilsová Emile, Withanova 207      stáří 79 let
29.4.  Procházka Miroslav, 5. května č.34   stáří 52 roků
23.4.  Brouček František, Nádražní č.102    "     "
9.4.  Kočer Bohuslav, Lesní ul. č.92     "  57  "
20.4.  Čvančarová Johana, Družstevní 398    "     "
20.5.  Loudová Kristina, Husova č.112     "  60  " P 
27.7.  Zeman Václav, Nádražní ul. č.73     "  63  "
19.8.  Gramanová Kateřina, ul. 5. května 226  "  72  " P
19.9.  Sandholec Bedřich RNDr., Lesní kolonie "     " P 
                    čp. 247
10.9.  Petřík Josef, Tyršova ul. č.124     "  65  " P
19.10. Koubková Marie, ul. 5. května č. 260  "     "
20.10. Štauberová Anna, ul. 5. května 4    "     " P
25.11. Boudová Jana, Jiráskova č. 336     "     "
12.12. Nováková Kateřina, Hraniční 258     "  72  " 
27.12. Vávra František, ul. 5. května č. 65  "  77  " 
20.12. Karl Tomáš, Lesní kolonie        "  65  "

Generace, která v těchto létech končí svoji pouť životní, prožívala těžký život, dvě války a těžkou dřinu. Přes to, jak přehled ukazuje, dožívají se naši občané vysokého věku. Žili střídmě vycházejíce z chudoby, ale duševně silní, otužilí, ukovaní životem, vychutnávají jej do vysokého stáří. V příštím roce připravíme několik jejich životopisů, pro zajímavost.

Letos jsme se rozloučili s Františkem VÁVROU, který zemřel 27. prosince t.r. Dožil se 77 let. Vyučil se příručím a později se vypracoval na úředníka Hospodářského družstva. V poválečných dobách byl velmi činný na Místním národním výboru, vedl účetnictví a veřejné činnosti věnoval dost svého volného času.