Z kroniky Včelné díl VI – Pohyb obyvatel

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Pohyb obyvatel

Výhodná poloha v blízkosti krajského města přivádí stále nové osídlence. Rozmach ve výstavbě rodinných domků přivedl další rodiny. Je výhodné spojení s městem místní dopravou a konečně jsou vytvářeny pracovní příležitosti i v místě samém. Za rok 1982 přibylo 19 obyvatel:


  K 31.12.1981 máme:   599 mužů  619 žen  1.218 celkem
  + narozených v roce    7 "    4 "    11  "
  + přistěhovalých     32 "   17 "    49  "
  - vystěhovali se     10 "   12 "    22  "
  - zemřelo         9 "   10 "    19  "
              ---------------------------------
Počet obyvatel k 31.12.1982  619 mužů  618 žen  1.237 celkem
---------------------------------------------------------------