Z kroniky Včelné díl VI – Na závěr roku

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Na závěr roku

Zastavujeme se na závěr roku 1982, 37 let po skončení druhé světové války. Spějeme ke konci dvacátého století. Pospícháme - někdy i neuváženě, v zamyšlení, co nám ta necelá dvě desetiletí přinesou.

V poválečných létech žili jsme v představě, že druhá strašná světová válka byla již poslední, vychutnávali jsme mírovou pohodu dalších let. Dochází k úžasnému technickému pokroku a ve velké části světa k opravdovému blahobytu. I u nás narostla životní úroveň až k přepychu plýtvání a nežádoucí nespokojenosti, přemíry tužeb a požadavků, bohužel i k úpadku mravních hodnot. Chybí porozumění všude i mezi národy. Povážlivě vyvstává znovu hrozba války nad celou naší planetou tentokráte s atomovou, biologickou a vesmírnou technikou. Dnešní doba je tudíž obdobím hledání cesty k míru a dorozumnění mezi národy a státy, dohody mezi dvěma světovými názory. Zůstává našim nejvřelejším přáním, aby tato dohoda se dařila a podařila.

V naší obci pohlížíme na uplynulý rok s uspokojením nad vykonaným dílem. S pýchou hledíme na novou, moderní mateřskou školu a rozkvět naší obce, na vše, co našim občanům socialistické zřízení poskytuje.

A nepřehlížíme-li i to, co náš vývoj brzdí a co je třeba odstraňovat při cestě za naším dalším programem, pak budeme mít úspěch! Míru zdar!

Ve Včelné, duben 1983.

Předseda MNV

Václav FRÍD