Z kroniky Včelné díl VI – Pracovní program 1983

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Pracovní program 1983

Z pracovního programu na rok 1983 uvádíme zejména: Úprava lesoparku a hřiště u nové mateřské školy, přemístění lidové knihovny do adaptované budovy dřívější mateřské školy, přemístění dětské poradny, úprava komunikací, povrchů po dokončení kanalizace a vodovodní sítě a zřídit přípojky vody do rodinných domků tak, aby v roce 1984 byla vodovodní síť zavedena kompletně v celé obci. Do konce roku by mělo být zapojeno na vodovodní síť asi 180 domků, t.j. více než polovina obce. Při hloubení rýhy, hlavně v uličním prostoru, sjednána pomoc mechanizačních prostředků podniku Sigma. Náklady na tuto pomoc přeúčtuje MNV občanům.

V dalším programu je rozšíření služeb obyvatelům. V obchodní oblasti bude dbáno o účinné kontroly v prodejnách a hledat možnosti další nabídky teplých jídel pro pracovníky podniků a důchodce v celodenním provozu pohostinství. V dalším období bude NV usilovat o přípravu na zajištění nového zařízení pro veřejné stravování, které bude řešeno výstavbou nové provozovny Jednoty. V současné době dováží Jednota do pohostinství "U Kalkušů" hotová jídla k polednímu obědu.

Hlavní pozornost bude soustředěna na pokračování a dokončení vodovodní sítě po celé obci a instalace vodovodních přípojek. Postupně budou upravovány místní komunikace. Stejně naléhavě je třeba řešit další využití celého sportovního areálu.

V neposlední řadě bude třeba věnovat množství pracovních hodin úpravě veřejných prostranství a vzhledu obce k jejímu 200-letému výročí založení.