Z kroniky Včelné díl VI – Úvodem

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Úvodem

Na rozhraní dvou let se zamýšlíme nad tím, co utvářelo život náš i celé obce v uplynulém roce, zvažujeme, co z programů a předsevzetí jsme splnili a co zbývá do roku nového. Hodnotíme získané zkušenosti, abychom je uplatnili při další práci.

Stojíme před novými úkoly, které jsme si vytýčili v pětiletém plánu, jeho třetí rok máme naplnit. Že jsou to úkoly nemalé, uvědomuje si jak vedení MNV a naši poslanci, ale též všichni občané. Musíme si přiznat, že byly určité obavy, jak zvládneme výstavbu nové mateřské školy a podařilo se i tuto náročnou akci s úspěchem dokončit. Dnes již slouží svému účelu. A to nám dodává uvědomění, že i nadále jsme schopni ve výstavbě obce pokračovat a naplnit další vytčené úkoly.

Plnění těchto úkolů předpokládá život v míru, bez válek, - a příznivou životní pohodu všech našich občanů. Na to nesmíme zapomínat a také v naší kronice věnujeme úsilí o zachování míru větší pozornost - i když je to dění celosvětové.

V rámci soutěže kronikářů bude zápis doplněn stručným přehledem o výstavbě obce a vykonaném dílu od našeho osvobození v roce 1945.

Včelná se rovněž připravuje oslavit 200-leté výročí svého založení. K tomuto jubileu připravujeme menší publikaci. Rok 1983 je též připomínán jako "rok divadla", vpravdě rok českého divadla, kdy po 100 letech otvíráme rekonstruované naše Národní divadlo, naši "Zlatou kapličku".

Zůstává tudíž nejvřelejším přáním všech našich občanů, aby mezinárodní vztahy uspěly k zachování trvalého míru!

Míru na celé naši planetě!

RAKETY NE! ENERGIE ANO!