Z kroniky Včelné díl VI – Čestné uznání NF

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Čestné uznání NF

Místní výbor NF uspořádal své ROZŠÍŘENÉ plenární zasedání dne 20. června 1983 v sále Kulturního domu u příležitosti převzetí

"Čestného uznání" Okresního výboru NF za I. místo v socialistické soutěži v okrese.

Slavnosti zúčastnilo se 70 občanů. Čestné uznání předal do rukou s. Čapka, předsedy MV NF, s. STRÁDA, zástupce Okresního výboru NF. Zhodnotil práci NF a podíl Včelné v celkové práci v rámci okresu. Do Fondu solidarity přispěla obec částkou Kčs 800.- a celý okres podílí se v celkové národní účasti 40 milionů Kčs částkou zhruba půl milionu Kčs. Poděkoval všem pracovníkům, kteří obětavou prací přispěli k vytvoření díla, které si zasloužilo I. místo v socialistické soutěži v okrese České Budějovice.

Současné úkoly a politickou situaci, zejména pak ve vztahu ke sjezdu v Praze zhodnotil s. Loberšíner, zástupce Krajského výboru NF.

Závěrem možno říci, že všechna tato veřejná jednání a oslav památných výročí přispívají na zvýšení aktivity občanů v budování naší obce. Tady je činnost všech složek MNV koordinována s návrhy občanů. Působí na vědomí většiny občanů, že vedení obce má zájem i pochopení pro potřeby společnosti, společenství nás všech ve vzájemné družnosti.