Z kroniky Včelné díl VI – Školení předsedů MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Školení předsedů MNV

Od 1. října 1983 odchází předseda MNV s. Václav FRÍD na povinné 6. měsíční školení předsedů národních výborů do Krajské politické školy v Čes. Budějovicích. Zastupuje jej s. Bohuslav URBAN, některé úkoly přejímá tajemník MNV s. František Vavroch.

V administrativní sféře zůstává s. Kalkušová do značné míry osamocena. Je pochopitelné, že některé záležitosti, spíše technického řešení, jsou posouvány k návratu s. Frída. Jsou to zejména náročnější akce. Tak ke konci roku a v zimním období v činnosti MNV poněkud stagnujeme.