Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Hospodářská bilance roku 1983

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Hospodářská bilance roku 1983

V průběhu roku sledováno plnění rozpočtu MNV ve finanční komisi MNV a projednáváno na schůzích rady MNV. Nahodilé akce v průběhu roku byly dotovány z rozpočtu a prostředků ONV v Čes. Budějovicích.

 PŘÍJMY:
Vlastní příjmy: za stravné v MŠ      Kčs 71.966.10
        nájemné pohostinství    "  15.000.--
        prodej pozemků       "  40.480.--
        daň domovní         "  45.762.--
        poplatky za psa       "  3.630.--
        příjmy od organizací    "  56.360.--
        převody z FRR        "  28.865.--
        ostatní drobní příjmy    "  33.188.20
        celkem vlastní příjmy   Kčs 285.251.30
 Globální dotace z rozpočtu ONV       " 222.700.--
 Ostatní příjmy od ONV           " 108.000.-- 
  
     Celkem PŘÍJMY MNV         Kčs 615.951.30
    ------------------------------------------------

VÝDAJE:
    Vodní hospodářství (vodní rozvody)Kčs  7.461.90
    Údržba komunikací (štěrk)     "  6.805.--
    Mateřská školka - provoz      " 146.082.70
    Mateřská školka - jídelna     "  86.166.80
    Místní lidová knihovna - adaptace "  40.026.20
    Ostatní kult.-výchovná činnost   "  31.206.--
    Požární ochrana          "  3.391.--
    Poslanci MNV a jeho aktiv-cestovné "  1.503.50
    Správa MNV: rozpočet Kčs 21.000.-
    zaplacená faktura za fasádu pohostin-
    ství Jednoty, adaptace dětské poradny,
    projekt výstavby pohostinství   Kčs 116.166.46
    Péče o staré občany        "  37.963.10
    Drobné provozovny         "  3.860.--
    Veřejné osvětlení         " 115.857.50 
    (z toho instalace sodíkových
     výbojek v rámci úspor Kčs 41.433.-)
    Odvoz popele a odpadků       "  13.057.84
     
    Celkem VÝDAJE MNV         Kčs 609.546.-- 
    ------------------------------------------------
    Výsledek hospodaření = Kčs 6.405.30
                ------------

Byly dosaženy značné úspory v energetické energii pro veřejné osvětlení. Instalovány sodíkové výbojky a část světel vypnuta. Velký odběr elektrické energie je v nové MŠ.